vrijdag 12 december 2008

openbare zedenschennis en bevroren tepels!

Aangezien prinsesseboon nachten van langer dan twee uur als overbodig beschouwt wordt er hier ten huize biomama wat afgevloekt 's nachts. Met een beetje geluk kan ik haar wat langer laten slapen door om de tien minuten haar tut in haar mond te steken. (nodeloos te zeggen dat haar bed tegen het mijne staat geschoven en mijn arm permanent in haar bed blijft) Maar afgelopen nacht bleek die tut spoorloos. Na het aftasten van het hele bed waarbij ik mijn arm in de meest onaangename pijnlijke posities wring om tussen de spijltjes te raken, en nog wat verder ertussen en nog wat verder...NIKS! Niet onder het bed, niet onder de matras, niet ertussen, NERGENS te vinden. Ok dan maar op zoek naar een nieuwe tut. In het park, NIKS. In de wieg, NIKS. In de relax, NIKS! Verdomme dan maar in den auto zeker, nu moet ge weten dat ik zelden in ne pyama slaap wegens een acuut gevoel alsof ik opgehangen word. OK, de kans dat er om drie uur s'nachts iemand voorbij rijd of stapt lijkt me heel klein. Dus eventjes in de vrieskou over de oprit naar de auto lopen in enkel een sloggi onderbroekske is koud. Als ge een kwartier onder alle autozetels naar een tut zit te tasten is het nog veel kouder!!! Maar de aanhouder wint, ik heb een tut gevonden, vol haar en kruimels, maar he, een kneus die daar over valt.

maandag 8 december 2008

omdat ik lui ben...

Omdat ik nog steeds een beetje lui ben op vlak van bloggen heb ik lilith's lijstje gepikt! schaamteloos! dat in het vet heb
1. Started your own blog (ik ben nu iet bepaald de trouwte blogger, maar ik heb er één!)
2. Slept under the stars (op vakantie bij mijn apap in spanje, zalig!)
3. Played in a band
4. Visited Hawaii
5. Watched a meteor shower
6. Given more than you can afford to charity
7. Been to Disneyland (ja maar diene in Parijs he)
8. Climbed a mountain (telt Baraque friture?)
9. Held a praying mantis
10. Sang a solo
11. Bungee jumped
12. Visited Paris (in oktober nog op een romantisch weekendje!)
)13. Watched a lightning storm at sea (ja, in Middelkerke)
14. Taught yourself an art from scratch
15. Adopted a child
16. Had food poisoning
17. Walked to the top of the Statue of Liberty
18. Grown your own vegetables (ja zenne, wortelkes, ajuin, radijsjes?...)
19. Seen the Mona Lisa in France
20. Slept on an overnight train
21. Had a pillow fight
22. Hitch hiked
23. Taken a sick day when you’re not ill (foei...)
24. Built a snow fort (tuurlijk, met de klein mannen he)
25. Held a lamb
26. Gone skinny dipping (terug int zwembad van mijne pa in spanje)
27. Run a Marathon
28. Ridden in a gondola in Venice
29. Seen a total eclipse (in onzen eigensten hof)
30. Watched a sunrise or sunset
31. Hit a home run
32. Been on a cruise
33. Seen Niagara Falls in person
34. Visited the birthplace of your ancestors
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language
37. Had enough money to be truly satisfied (ik heb nie veel nodig, alhoewel wa geld voor te verbouwen wel handig zou zijn)
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person
39. Gone rock climbing (zou ne klimmuur meetellen?)
40. Seen Michelangelos David
41. Sung karaoke (Like a virgin, oooh!!!)
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a restaurant
44. Visited Africa
45. Walked on a beach by moonlight
46. Been transported in an ambulance (maar wtas wel voor mijn broer die door een raam was gelopen...)
47. Had your portrait painted
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris (int derde middelbaar met school)
51. Gone scuba diving or snorkeling (gaan snorkelen in Escala , spanje, heel mooi!)
52. Kissed in the rain (ik veronderstel van wel...)
53. Played in the mud
54. Gone to a drive-in theater (ja vorige zomer in Mechelen)
55. Been in a movie
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business
58. Taken a martial arts class
59. Visited Russia
60. Served at a soup kitchen
61. Sold Girl Scout
62. Gone whale watching
63. Got flowers for no reason (khoop toch dat nie uit schuldgevoel was)
64. Donated blood, platelets or plasma
65. Gone sky diving
66. Visited a Nazi Concentration Camp (ja, terug op schooltrip)
67. Bounced a check
68. Flown in a helicopter ( bij den opendeurdag van mijn papa zijn winkel)
69. Saved a favorite childhood toy
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar
72. Pieced a quilt
73. Stood in Times Square
74. Toured the Everglades
75. Been fired from a job (omdat ik het zelf gevraagd had)
76. Seen the Changing of the Guards in London
77. Broken a bone
78. Been on a speeding motorcycle
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book
81. Visited the Vatican
82. Bought a brand new car (twee zelfs, waauwie)
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper (ja ik heb in een ver verleden nog meegedaan aan miss vlaams brabant, schaam schaam)
85. Read the entire Bible
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating
88. Had chickenpox
89. Saved someone’s life
90. Sat on a jury
91. Met someone famous (tja in belgie nie zo moeilijk he)
92. Joined a book club
93. Lost a loved one
94. Had a baby (3 zelfs)
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit
98. Owned a cell phone (waauw!!!)
99. Been stung by a bee (ja paar keer, ja)
100. Read an entire book in one day (als ek begin kan ek niet stoppen)

Ale er is nog veel dat ik kan doen dus! jippie!!!